Team

     Valydenux


 Team

 Andy Delvaux ( Founder & Creator / Development )


Inspired by nature and especially by practicing scuba diving, I developped a vessel for Water-Nature explorations.A platform for observations :

air, earth, water,

plants and animals.Exploration of water environments.Deployment in the natural and the build environment.


Geïnspireerd door de natuur en vooral door het uitoefenen van de duiksport, heb ik een vaartuig ontwikkeld voor Water-Natuur verkenningen.


Een platform voor waarnemingen :

lucht, aarde, water,

planten en dieren.Exploratie van wateromgevingen.Ontplooiing in de natuurlijke en de gebouwde omgeving.

 Mark Vossen ( Founder / Development-ICT )

My qualifications :

Workflow & Information Control Engineering

Prototype and product developer

ICT

IT-Management

Cloud Computing

Mobile Devices

Information Technology

Security

Data Center

Door mijn professionele qualificaties in de ICT tak en medeoprichter van Valydenux kunnen wij een sterk technologisch apparaat aanbieden.


Een platform voor toepassingen rond waarnemingen, exploratie,  onderzoek, opsporing en detectie.

Because of my

professional qualifications in the ICT sector and being co-founder of Valydenux we can offer a strong technological apparatus.


A platform with applications around observations, exploration,  research, investigation and detection.

VA19_edited1
VA166
VA170
43
08
VA210
VA221
VA255
VA35


Dankzij de uitgebreide foto-collectie van Valentin Engelbos (ValBos)

kan Valydenux een mooi overzicht tonen van de verscheidenheid van  levensvormen in de Water-Natuur.


Zoet water natuurLocatie : Belgi├ź
Thanks to the extensive photo collection of Valentin Engelbos (ValBos)

it is possible for Valydenux to show a nice overview of the diversity of life forms in the Water-Nature.Fresh water nature
Location : Belgium

Copyright @ All Rights Reserved

www.valydenux.be