Natuurwaarnemingen

    Valydenux

        ontwikkeling van een waarnemingsvaartuig





Platform



Natuurwaarnemingen en natuuropnames



Wateronderzoek en natuuronderzoek



Exploratie

Opsporing

Detectie


Omgeving



Zoet-water milieu


Meren, grote/diepe vijvers en plassen, diepe vennen, groeven, rivieren,

kanalen, vaarten, rivierdelta's, havengebieden, ...


Brak-water milieu


Rivieren, rivierdelta's, riviermondingen, havengebieden, aquifer, zeeën en meren,

kunst lagunes, moerassen, mangrove,  ...


Zout-water milieu


Zeeën en oceanen, meren, lagunes, mangrove, ...



Ontplooiing



Vaartuig



Valydenux



Beheerder



Gebruiker



Bezoeker






Ontwikkelaar


Platform



Systeem




Eigenschappen van het besturingssysteem



Cloud computing


Network operations


Mobile divices


Workflow & Information control


Data storage


Security



Copyright @ All Rights Reserved

www.valydenux.be